Warszawa, 20 września 2007

Tworzymy Uczelnię Nowej Generacji!!

  Amerykanin, dr Richard Magner zostanie nowym rektorem naszej uczelni - ogłosił oficjalnie dr Krzysztof Pawłowski, założyciel i obecny rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. W ten sposób uczelnia jest PIERWSZĄ I JEDYNĄ w Polsce, na czele której stanie cudzoziemiec. Krzysztof Pawłowski po raz kolejny robi krok w przyszłość, zostawiając konkurencję daleko w tyle.

  To kolejny etap w kierunku budowy Uczelni Nowej Generacji, który to termin stworzył Rektor Pawłowski. Pierwszym krokiem w tym kierunku było stworzenie projektu polskiej Doliny Krzemowej, czyli Miasteczka Multimedialnego.

  Uczelnia Nowej Generacji to uczelnia, która, aby przyspieszyć swój rozwój, przebuduje otoczenie w taki sposób, aby wraz z nim móc wejść na ścieżkę konkurowania z najlepszymi w świecie. Niezbędnym elementem WSB – NLU staje się „Miasteczko Multimedialne”. Idea „Miasteczka Multimedialnego” jest pomysłem na zbudowanie po raz pierwszy w Polsce skutecznego i szybkiego sposobu transferu wiedzy, technologii, innowacji z sektora nauki i szkolnictwa wyższego bezpośrednio do gospodarki.

  „ Jestem osobą, która nie lubi stabilności i powtarzalności. Uzmysłowiłem sobie, że po 19 latach pracy nad jednym projektem powinienem zrobić krok pozwalający mi na wykorzystanie w pełni całego mojego, 38 letniego doświadczenia zawodowego. Decyzja o rezygnacji ze sprawowania funkcji Rektora WSB-NLU nie była decyzją łatwą – ale jest to decyzja, która spowoduje ogromne przyspieszenie rozwoju uczelni oraz czterech projektów, które są z nią bezpośrednio związane. Jednocześnie pozwoli mi w pełni skoncentrować się na zrealizowaniu mojego życiowego celu jakim jest stworzenie elitarnej, światowej uczelni w Polsce” - mówi Rektor Krzysztof Pawłowski

  Jesteśmy niezwykłą instytucją, łamiącą bariery, wprowadzającą nowe standardy, instytucją, która zyskała trwałe miejsce w polskim świecie akademickim. O wysokim poziomie nauczania oraz bardzo dobrej jakości studiów świadczą wysokie miejsca Uczelni w rankingach, atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy, liczne nagrody czy nominacje Pracowników WSB – NLU na członków rad nadzorczych. Symbolicznym potwierdzeniem pozycji Uczelni jest nagroda Pro Publico Bono i uznanie WSB-NLU za najcenniejszą inicjatywę obywatelską pierwszego dziesięciolecia wolnej Polski.

  Dr Richard Magner to wieloletni menadżer amerykańskiego oddziału firmy MOTOROLA. Obecnie dziekan Wydziału Zarządzania (College of Management and Business) amerykańskiej uczelni National-Louis University w Chicago. Jest to wysokiej klasy specjalista z doświadczeniem biznesowym, który pozwoli wprowadzić nowosądecką uczelnię na światowe rynki. Korzystanie z jego doświadczenia pochodzącego z najlepszego systemu edukacyjnego na świecie pozwoli nam na konkurowanie z najlepszymi uczelniami na świecie.

  „ Zdecydowałem się przyjąć propozycję WSB-NLU, gdyż uważam, że jest to uczelnia, która nie tylko osiągnęła olbrzymi sukces, ale także uczelnia o ogromnym potencjale. Spotkałem wiele osób pracujących w WSB-NLU, które zaimponowały mi swoim poświęceniem i zaangażowaniem w pracę. Wierzę, że z takim zespołem uda nam się osiągnąć sukces i wytyczone cele. Sprawimy, że nowosądecka uczelnia będzie konkurować z uczelniami na całym świecie” - mówi dr Richard Magner, nowy Rektor WSB – NLU w Nowym Sączu.

  Rektor Krzysztof Pawłowski obejmie nową funkcję - Prezydenta WSB-NLU, która będzie w uproszczeniu jednoosobową Radą Nadzorczą Uczelni oraz zostanie przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zarządzającej projektem „Miasteczko Multimedialne"
o mnie | kontakt | okiem przedsiębiorcy | w prasie | relacje z absolwentami | niezwykły album | wywiady
Krzysztof Pawlowski 2007 © Wszystkie prawa zastrzeżone