Przemówienie Krzysztofa Pawłowskiego na uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego dla Miasteczka Multimedialnego

    Dzień dzisiejszy to zamknięcie pierwszego okresu tworzenia MM, a zarazem dzień otwierający nowy okres - czas realizacji. Krótka historia projektu to pierwsza inspiracja w dniu 26 stycznia 2006 roku ze strony ówczesnego prezesa Optimusa SA Pana Michała Lorenca i projekt utworzenia wspólnie przez Optimus i WSB-NLU „Gold Gate Akademii”. Później w ciągu kilku miesięcy dzięki wsparciu Zarządu Województwa grant na opracowanie strategii rozwoju lokalnego, który pozwolił na rozpoczęcie prac Sądeckiej Sieci Innowacji i Transferu Wiedzy, niestety Optimus szybko wycofał się ze wspólnych działań. Dnia 23 czerwca na Zjeździe Absolwentów w Wierchomli w czasie nieformalnej burzy mózgów padł pomysł aby ośrodek transferu wiedzy skoncentrował się na obszarze multimediów. Ja o pomyśle dowiedziałem się 26 czerwca, od Kingi w dniu swoich 60tych urodzin. Później były najbardziej dwa niezwykłe miesiące w życiu. Współpracujący z nami w ramach dużego projektu Equala Piotr Palikowski powiedział mi o przygotowywanej przez rząd indykatywnej liście projektów kluczowych i wystartowaliśmy z przygotowaniem projektu Miasteczka. Pierwsza, najbardziej odważna i szeroka wersja była gotowa już 1 sierpnia, 4 sierpnia przedstawiłem projekt władzom naszego województwa, następnie projekt trafił na biurko minister Grażyny Gęsickiej, a 23 sierpnia dowiedzieliśmy się ze projekt MM znalazł się na 9-tym miejscu listy indykatywnej dla działania POIG 5.3 przygotowywanej dla rządu przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Następnie było 6 miesięcy i dziesiątki rozmów, przekonywania, prezentacji projektu, wypadanie z kolejnych wersji listy indykatywnej, następnie powrotów na listę, aż ostatecznie 20 lutego 2007 roku Minister Kultury Kazimierz Michał Ujazdowski na posiedzeniu Rady Ministrów zaproponował umieszczenie projektu MM na ostatecznej liście indykatywnej projektów kluczowych. O ostatecznej decyzji dowiedziałem się 27go lutego o godz. 13, 19 minut 27 sekund.

    Później już było z górki - trzy weryfikacje wszystkich projektów przez nowy rząd na przełomie 2007 i 2008 roku, długotrwałe poszukiwanie inwestora prywatnego i właściwej lokalizacji, wielomiesięczne oczekiwanie na odpowiednie Rozporządzenie Rady Ministrów, heroiczna bitwa w tym roku o zdobycie bankowej promesy kredytowej i ostateczne podpisanie umowy 24 sierpnia tego roku. Ten projekt jest naszym darem dla Nowego Sącza i Sądecczyzny. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwoju Nowego Sącza do aktywnego współdziałania przy realizacji MM.
o mnie | kontakt | okiem przedsiębiorcy | w prasie | relacje z absolwentami | niezwykły album | wywiady
Krzysztof Pawlowski 2007 © Wszystkie prawa zastrzeżone