Brainville w Nowym Sączu

Źródło: Businessman.pl, 01 września 2011

Z Krzysztofem Pawłowskim, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, o nowym projekcie parku technologicznego rozmawia Danuta Bierzańska.

  Rozszyfrujmy instytucje stojące za projektem parku technologicznego w Nowym Sączu...

  Można powiedzieć, że idea zrodziła się z inspiracji naszej szkoły i naszych absolwentów. W 2007 r. stworzyliśmy spółkę Miasteczko Multimedialne, bo tylko w tej formie mogliśmy być finansowani z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.3. Ewenementem było to, że nasz projekt parku technologicznego rząd umieścił w 2007 roku na liście projektów kluczowych, tzw. liście indykatywnej. To były środki przyznane bez konkursu, dla projektów najważniejszych dla rozwoju państwa. Dziś udziałowcami firmy Miasteczko Multimedialne jest szkoła i dwóch przedsiębiorców. Spółka realizuje kilka projektów, wśród których kluczowym jest budowa nowej infrastruktury parku technologicznego pod marką MMC Brainville.


  Co szczególnie różni MMC Brainville od inntch parkow technologicznych

  Kluczowym wyróżnikiem jest kompleksowość modelu biznesowego parku. Od 2012 roku skupimy w jednym miejscu nowoczesną infrastrukturę parku technologicznego, centrum badawczo-rozwojowe, inkubator technologiczny oraz fundusz zalążkowy. Dodatkowo mamy sieć powiązań z większymi funduszami venture capital, które pozwalają na finansowanie projektów nie tylko na etapie zalążkowym, ale również umożliwiają wsparcie firm na kolejnych etapach rozwoju. Innymi słowy, Brainville to park technologiczny nowej generacji - nie znam takiego przypadku w Polsce, natomiast jest to to benchmark najlepiej działających ośrodków innowacji na świecie.
  Kolejnym wyróżnikiem jest specjalizacja, tj. zdefiniowanie profilu działalności. Zwykle parki mają szersze zakresy branżowe, są w pewnym sensie rodzajem strefy ekonomicznych. Nasz jest branżowo wyspecjalizowany - zajmuje się multimediami i systemami informacyjnymi.
  Poza tym, mamy sporą kwotę na laboratoria badawcze, z których będą mogły korzystać firmy, oraz bliskość uczelni i studentów. Ja ciągle myślę o tym, żeby przenieść do parku Wydział Informatyki WSB-NLU. Żeby firmy miały dosłownie blisko do studentów. W tej akurat dziedzinie młodość jest istotną przewagą.
  To wszystko sprawia, że projekt Miasteczko Multimedialne, znacznie szerzej niż sam park, służyć ma wspieraniu firm, które będą budowały swoją pozycję na świecie. Ten ostatni cel właśnie zdecydował o tym, że nasz projekt znalazł się na owej liście indykatywnej.


  Dla jakich firm, dla jakich biznesów przeznaczony jest nowosądecki park?

  Z szeroko rozumianego obszaru firm technologii informatycznych używających technologii czystego przemysłu, związanych z informatyką i multimediami.

  Jakie konkretne korzyści odniosą firmy z umiejscowienia się w Miasteczku?

  Kluczową korzyścią powinna być wspomniana kompleksowość - firmy zlokalizowane w parku nie tylko będą miały dostęp do nowoczesnej infrastruktury, ale dzięki relacjom parku z dużymi, globalnymi graczami, takimi jak wiodące firmy informatyczne, telekomunikacyjne czy fundusze venture capital, firmy z sektora MŚP otrzymują dostęp do kompetencji, które są zarezerwowane zazwyczaj dla dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo, kompetencje zespołu parku technologicznego wzmacniają kompetencje zespołów firm, które są zlokalizowane w parku. Przykładem mogą być działania z zakresu obsługi PR czy outsourcingu administrowania infrastrukturą IT. Co więcej - park, dzięki znacznym nakładom na infrastrukturę IT, która będzie udostępniana dla firm, pozwoli mniejszym firmom pokonać barierę kapitałową. Taka jest misja dobrego parku technologicznego - właśnie wspieranie rozwoju firm z nim współpracujących.

  Dodatkowo, ze względu na fakt, że musimy w ciągu 20 lat wytransferować ok. 95mln zł, czyli kwotę od rządu i Unii Europejskiej, do tzw. beneficjentów końcowych, czyli do firm korzystających z parku, będziemy musieli mieć niższe ceny usług. Jestem też przekonany, że wielką korzyścią dla firm jest piękno tego regionu. Zestawienie biznesu z urodą życia - nie ma na to lepszego regionu niż Sądecczyzna.

  Dla lepszego rozwoju spółka Miasteczko Multimedialne poszukuje inwestoró zainteresowanych objęciem w niej udziałów. Jakich inwestorów państwo poszukują? Jakie korzyści może odnieść potencjalny inwestor?


  Najbardziej zachęcamy inwestorów branżowych, choć jest tu też miejsce dla inwestorów klasycznych, finansowych. Z punktu widzenia inwestora ważna jest w tym projekcie integracja działań z naszą uczelnią, która sobie wypracowała status instytucji innowacyjnej, oraz innymi, wiodącymi uczelniami technicznymi w Polsce. Tu liczymy na efekt synergiczny, czyli korzyści nieproporcjonalnie większe, niż gdyby każdy z podmiotów działał oddzielnie. Liczymy na inwestycje rzędu kilku, kilkunastu milionów. We wrześniu 2012 roku, tuż przed Forum Ekonomicznym w Krynicy, odbędzie się w MMC Brainville Forum Innowacyjności. I to będzie oficjalne otwarcie parku. Nasza spółka Miasteczko Multimedialne w 2009 roku dostała też grant ponad 14mln zł na uruchomienie funduszu zalążkowego, który pozwala na założenie i dofinansowanie nowych firm z branż nas interesujących. Myślę, że to też zachęca do inwestowania w nasz projekt. Rozmowy z inwestorami prowadzimy intensywnie, zapraszam jednak do kontaktu każdego zainteresowanego poważnego inwestora, bo, oczywiście, chcemy wybrać najlepszego partnera do dalszego rozwoju projektu.

  Rzeczywiście, projekt jest imponujący. Czy MMC Brainville ma ambicje być polską Doliną Krzemową?

  Hm, wszyscy nas o to pytają... Ja odpowiadam, że owszem, współpraca firm z Doliny Krzemowej z Uniwersytetem Stanforda była inspiracją, ale nasz projekt jest zorientowany w przyszłość i innowacyjny. Pamiętamy, oczywiście, o znacznie mniejszej skali naszego przedsięwzięcia.

  Ja to widzę jako kolejny etap rozwoju naszej uczelni, co traktuję w kategoriach powinności: jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B.

  Na pewno też realizacja projektu wpłynie znakomicie na rozwój naszego regionu, a to jest także dla mnie osobiście bardzo ważne.

o mnie | kontakt | okiem przedsiębiorcy | w prasie | relacje z absolwentami | niezwykły album | wywiady
Krzysztof Pawlowski 2007 © Wszystkie prawa zastrzeżone