Krzysztof Pawłowski

Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Sylwetka

Klub Inteligencji Katolickiej

Współzałożyciel i prezes (od 1980 do 1987)

Laboratorium Badawcze w SZEW

W latach 1969–1989

Senat RP

W latach 1989–1993 zasiadał w Senacie I kadencji (z ramienia Komitetu Obywatelskiego) i II kadencji (z ramienia Partii Chrześcijańskich Demokratów, której do 1992 był przewodniczącym)

WSB-NLU

Jest założycielem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Do 2007 był rektorem tych uczelni. W 2008 objął funkcję prezydenta WSB-NLU w Nowym Sączu, do której została włączona WSB w Tarnowie.

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych

Od 1997 do 2000 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych

Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Od 2000 r.

Rada Organizatorów Business Centre Club

Od 1991 r.

Rada Fundacji Bankowej Kronenberga

Od 2008 r.

Wywiady

Załączam podcast, który nagrałem pod koniec 2023, a więc już po rozpoczęciu 78 roku - warto posłuchać moich wspomnień o tworzeniu WSB-NLU i nie tylko.

Cytaty